ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ด้วยความยินดียิ่ง
ประกาศจากสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 มิถุนายน 2561 12 ก.ค. 61
แผนภูมิองค์กร 11 ก.ค. 61
แผนผังสมาคม 11 ก.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2561 13 มิ.ย. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 เมษายน 2561 08 พ.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มีนาคม 2561 09 เม.ย. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กุมภาพันธ์ 2561 28 มี.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มกราคม 2561 28 มี.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือน ธันวาคม 2560 28 มี.ค. 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือน พฤศจิกายน 2560 28 มี.ค. 61
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางบุญนะรัก โพระกัน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิก เซ็นสัญญาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกันยายน 3/9/61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รับการเข้าตรวจสอบจากผู้ตรวจ สหกรณ์สีขาว นางอัมรา ณ นครพนม สำนักจังหวัด
นายประยูร จารุวัฒนสิทธ์ นางธนัญญา แทนพลกรัง สำนักงานตรวจบัญชีนครพนม น.ส.จิราภรน์ อินทะชัย 17/7/61
นายอำนาจ นาไชย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ 1.นางสาวฐิติมา แสนสุข 2.นายปรเมษฐ์ แจ้ห่มเครือ 3.นางสาววราภรณ์ ทูลธรรม 4.นางสาวนิภาพร ชนะพจน์ 5.นางสาวธันยพร เสนเพ็ง เนื่องในโอกาส
ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค. 61
คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 01 มี.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 15 ม.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 13 ธ.ค. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม 30 พ.ย. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 พ.ย. 60
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2560
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
นายโอภาส  สุมนารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดลำดับคอลัมน์ มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
องค์ประกอบของวารสาร การออกแบบ ขนาดตัวอักษร สีและการจัดวาง มีความเหมาะสม คมชัด สวยงาม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2013
ปรับปรุง 06/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 741302
Page Views 1126756
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ