ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรรมการปรับโครงสร้างหนี้ ชุดที่ 59

นายอำนาจ นาไชย
ประธานกรรมการ

นายถาวร จำปา
กรรมการ

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
กรรมการ

นางพรพิมล ทวีกุล
กรรมการ

นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการและเลขานุการ

นายสมชาติ คำหา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายดำรงเดช วันนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายวัชรินทร์ กุลยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายอภิเชษฐ บุตรวร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายสุรชาติ นนทะแสน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายอุดร วงษ์ตาแสง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายชัยรัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายไพรัตน์ ชมศิริ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายพิชิต โกพล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายปกรณ์ มณีปกรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายประวิทย์ ศรีสมยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายประยูร จันทร์ชนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายเปรม แสนสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายสมเดช เสนาคำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายเกสี ชัยมาโย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้

นายเชิดชัย สินพูน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ