ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
นายถาวร จำปา รองประธานกรรมการ นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ สหกรณ์ออม
นายถาวร จำปา รองประธานกรรมการ นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการ นางเยาวพา จันทร์โยธา รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่
1.นางสาวณัฐพร มาตรแพง
2.นางสาวธัญญารัตน์ โคตโยธี
3.นางสาวฉัตรฑริกา จันทร์ดี
4.นางสาวนฤมล โมคลา
5.นางสาวธิดา โยยันติ
เนื่องในโอกาสที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำเร็จตามหลักสูตร 
1 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,11:54   อ่าน 303 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ