ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ด้วยความยินดียิ่ง
ประกาศจากสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 01 มี.ค. 61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 27 ก.พ. 61
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
สมาชิกจากทางอำเภอกำแพงแสนจำนวน 90 ท่าน แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
9 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้วยความยินดียิ่ง
นายวัชรินทร์. กลยะ กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของนายอำพัน. นาวงศ์หา ข้าราชการบำนาญ อ.โพนสวรรค์ พร้อมมอบเงินจัดการศพให้คุณครูสุนันท์ นาวงศ์หา คู่สมรส 24/10/60
5 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง
โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกได้พัฒนาหลักธรรม
โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ-ฝ่ายจัดการและสมาชิก ได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักธรรมของพระศาสดานำชีวิต เข้าหลักสหกรณ์สีขาว ณ พุทธวจนสถาบัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 15-16 ก.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค. 61
คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 01 มี.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 15 ม.ค. 61
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 13 ธ.ค. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม 30 พ.ย. 60
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 พ.ย. 60
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2560
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่ม
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อ่านเพิ่ม
นายโอภาส  สุมนารถ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม
เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดลำดับคอลัมน์ มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
องค์ประกอบของวารสาร การออกแบบ ขนาดตัวอักษร สีและการจัดวาง มีความเหมาะสม คมชัด สวยงาม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2013
ปรับปรุง 15/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 680257
Page Views 1039176
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ